ISAE 3402 / 3000

Informatiebeveiliging bij outsourcing

Door te werken volgens de richtlijnen van de ISAE laat u zien dat de vertrouwelijkheid van klantinformatie en processen goed wordt gewaarborgd. Met onze interne audit of implementatie bent u verzekerd van een professionele toepassing van het normenkader.

Background

Interne audit

Met de interne audit van Enshore Security bent u verzekerd van een professionele controle op uw ISAE 3402 of 3000. Al onze audits worden uitgevoerd onder toezicht van een gecertificeerd auditor. Met een risicogerichte analyse brengen we de punten in kaart die voor uw organisatie belangrijk zijn. Als resultaat ontvangt u een auditrapport met verbeterpunten. Indien gewenst helpen wij bij het toepassen van deze verbeteringen. Zo bent u optimaal voorbereid op uw volgende certificering.

V.a. €3500

  ISAE implementatie

  Voor het implementeren van de ISAE wordt eerst een interne audit uitgevoerd. Met een analyse brengen we de belangrijke risico’s in kaart en bepalen welke verbeteringen er doorgevoerd moeten worden. Om in de toekomst de normen uit de ISAE te hanteren, helpt onze auditor bij het opstellen van een Information Security Management System (ISMS). De implementatie is erop gericht dat uw organisatie zoveel mogelijk zelf uitvoert. Op die wijze is het makkelijker om het ISMS continu te onderhouden en een positief resultaat te behalen bij de certificerende audits.

  V.a. €6000

   FAQ

   Is werken met de ISAE verplicht?

   Voor bedrijven die samenwerken met een financiële instelling, waarvan de dienst invloed heeft op het financiële proces van de klant, is een ISAE 3402 verklaring vanuit de wet verplicht. 

   Hoe krijg ik een ISAE-verklaring?

   Om aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de ISAE kunt u na de implementatie een verklaring aanvragen. U behaalt een ISAE-verklaring, door uw informatiebeveiliging te laten controleren door een gecertificeerd auditor. Enshore Security helpt u bij het implementeren van de ISAE zodat uw organisatie voldoet aan de punten waar de auditor op controleert.

   Hoe ziet het implementatieproces eruit?

   1. Kick-off 

   2. Nulmeting

   3. Beleid opstellen

   4. Maatregelen doorvoeren

   5. Self assessment

   De begeleiding begint met een kick-off om het implementatieproces te doorlopen. Hiermee zorgen we dat uw medewerkers normaal hun werk kunnen blijven doen, zonder overlast te ervaren. Na de kick-off start het proces met het maken van een nulmeting om de informatiebeveiliging van uw organisatie te peilen. Aan de hand van de nulmeting wordt een beleid opgesteld. Hierin staan de maatregelen die getroffen moeten worden om uw ISMS aan de ISO-normen te voldoen. Vervolgens start de implementatie van operationele maatregelen waarmee we de informatiebeveiliging verhogen. Deze wordt zelfstandig door uw organisatie uitgevoerd en in opvolgende afspraken door ons gecontroleerd. De implementatie wordt na afloop gecontroleerd door middel van een self assessment. Na het afronden met een positief self assessment kunt u bij elke certificerende instelling uw audit aanvragen om uw certificaat te ontvangen. 

   Relevante dienstverleningen

   ISMS monitoring

   Monitoring en optimalisatie van uw ISMS

   Pentest

   Controleer uw systeem op kwetsbaarheden