Background
Close-up Marcel Dusink

Marcel Dusink
IT- en ISO-auditor

“Enshore Security richt zich op het uitvoeren van een risicogerichte aanpak. Wij zorgen ervoor dat organisaties kunnen blijven bewegen in een complexere digitale omgeving. Als IT- en ISO- auditor heb ik een groot aantal organisaties mogen beoordelen op hun effectiviteit in security. Ik zie vaak te weinig focus op eenvoud, een heldere aanpak en kwaliteit. Vanuit deze visie begeleiden en trainen wij binnen Enshore Security onze security-professionals. Ons team biedt een krachtige oplossing voor het verbeteren van het security volwassenheidsniveau van uw organisatie.”

Close-up Ad van t Hoenderdal

Ad van ’t Hoenderdal
Adviseur & auditor ISO27001/NEN7510

“De normen zijn vandaag de dag niet meer afvinklijstjes zoals we die van vroeger kennen. Het vertrekpunt is een risicoanalyse en zodra er omstandigheden wijzigen zal de organisatie daarop moeten reageren. En dat blijft altijd doorgaan; je bent nooit definitief klaar. Daarom moet je het zogenaamde management system ook niet te ingewikkeld maken, want dat gaat ten koste van de onderhoudbaarheid en -daarmee- de acceptatie. Ik help organisaties graag bij het vormgeven van informatieveiligheid op een manier die dicht bij de belangrijke bedrijfsprocessen blijft en leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening.”