Partner in digitale veiligheid

1500
Interne audits
400
Certificeringsaudits
30
ISMS in beheer
Marcel Dusink
Gecertificeerd IT-auditor
Ad van 't Hoenderdal
Gekwalificeerd IT-auditor
Background

Focus op eenvoud

Digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden, maar ook risico’s. Bij het herkennen van deze risico’s en treffen van gepaste maatregelen zien wij vaak te weinig focus op eenvoud. De normen zijn niet meer de afvinklijstjes zoals we die van vroeger kennen. Informatiebeveiliging is een continu proces, dat draait om onderhoudbaarheid en acceptatie. Enshore helpt u bij het opstellen en onderhouden van een actueel beleid dat bij uw organisatie past en eenvoudig meebeweegt met veranderingen.

ISO 27001 implementeren of hercertificeren?

Hiervoor bieden we een impact audit aan. Een van onze senior consultants voert een versnelde audit uit zodat u weet welke impact de implementatie of hercertificering heeft op uw organisatie.

Audit aanvragen

Normenkaders

Om aan te tonen dat informatiebeveiling voldoet aan erkende standaarden kan uw organisatie certificeren voor een van de volgende normenkaders. Hiermee laat u zien dat uw informatiebeveiligingsbeleid voldoet aan de voorwaarden. Wij bereiden u voor op de certificering door het informatiebeveiligingsbeleid te implementeren, auditen en onderhouden.

ISO 27001

Met een ISO 27001 certificering voldoet u aan de internationale norm van informatiebeveiliging. Wij ondersteunen bij het implementeren, auditen en onderhouden van uw ISO 27001 informatiebeveiligingsbeleid.

NEN 7510

De NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Door uw informatiebeveiligingsbeleid in te richten volgens deze norm laat u zien dat de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie goed wordt gewaarborgd.

ISAE 3402 / 3000

Met een ISAE certificering laat u zien dat de vertrouwelijkheid van klantinformatie en processen in uw organisatie goed wordt gewaarborgd. Wij helpen u bij het implementeren, auditen en onderhouden van uw ISAE informatiebeveiligingsbeleid.

BIO

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor alle overheidslagen. Door uw informatiebeveiligingsbeleid in te richten volgens deze norm laat u zien dat uw organisatie werkt volgens de wettelijk normen. 

Insights